Giải pháp

Mục đích lắp tụ bù là giảm công suất phản kháng để không bị phạt tiền theo quy định của ngành Điện. Bên cạnh đó lắp tụ bù cũng giảm tổn hao trên đường dây, tiết kiệm một phần chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống điện như dây dẫn, thiết bị đóng cắt bảo vệ, máy biến áp...

Tủ điện hạ thế lắp đặt cho nguồn điện lưới hạ thế 0.4kV ứng dụng cả trong dân dụng và công nghiệp. Tủ điện hạ thế được chia thành các nhóm: Nhóm tủ điện phân phối, Nhóm tủ điện điều khiển, Nhóm tủ điện động lực

Công suất phản kháng Q (kVAr) là công suất vô ích, gây ra do tính cảm ứng của các loại phụ tải như: động cơ điện, máy biến áp, các bộ biến đổi điện áp… Để đánh giá ảnh hưởng của công suất phản kháng đối với hệ thống người ta sử dụng hệ số công suất cosφ

Sóng hài là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Sóng hài có thể coi như là tổng của các dạng sóng sin mà tần số của nó là bội số nguyên của tần số cơ bản.

 
Lên đầu