Tuyển dụng

- Thu nhập 8.000.000 /tháng.

- Hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động: nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết, Bảo hiểm,...

- Thu nhập 8.000.000 - 15.000.000 /tháng, phụ cấp điện thoại.

- Hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động: nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết, Bảo hiểm,...

- Được đào tạo nâng cao trình độ.

Ngày đăng tin: 19/06/2022

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Ngày đăng tin: 10/05/2022

Ngày hết hạn: 20/05/2022

Ngày đăng tin: 15/03/2022

Ngày hết hạn: 30/04/2022

Ngày đăng tin: 10/03/2022

Ngày hết hạn: 30/04/2022

Ngày đăng tin: 03/03/2022

Ngày hết hạn: 10/04/2022

Ngày đăng tin: 12/11/2021

Ngày hết hạn: 31/12/2021

Ngày đăng tin: 28/07/2020

Ngày hết hạn: 15/08/2020

Ngày đăng tin: 26/02/2020

Ngày hết hạn: 15/03/2020

Ngày đăng tin: 24/03/2019

Ngày hết hạn: 15/04/2019

Ngày đăng tin: 11/08/2018

Ngày hết hạn: 10/09/2018

Ngày đăng tin: 11/08/2018

Ngày hết hạn: Chúng tôi liên tục tuyển vị trí này

Ngày đăng tin: 17/07/2018

Ngày hết hạn: 05/08/2018

Ngày đăng tin: 16/07/2018

Ngày hết hạn: 15/08/2018

Ngày đăng tin: 15/07/2018

Ngày hết hạn: 25/07/2018

Lên đầu