Kinh nghiệm

Để chọn được aptomat phù hợp cho gia định bạn cần biết cách tính dòng điện cơ bản sau: I= P/U

Chú thích: P: Công suất tiêu thụ các thiết bị điện. U: Hiệu điện thế. I: Chỉ số chọn aptomat.

Lên đầu