Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DTECH

Địa chỉ: Số 3/147A Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.135.00Hotline: 0913.526.135

Email: contact@dtech.vn; sales@dtech.vn

Website: dtech.vn

Fanpage: facebook.com/thietbidiendtech

 

VĂN PHÒNG DTECH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3/147A Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Liên hệ: Mr. Nguyễn Quốc Dũng

Mobile: 0913.526.135; Email: dungnq@dtech.vn

 

VĂN PHÒNG DTECH TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: DT220 - Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng

Liên hệ: Ms. Đồng Huyền Trang

Mobile: 0934.531.598; Email: trangdt@dtech.vn

 

XƯỞNG LẮP RÁP TỦ ĐIỆN

Địa chỉ: Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng

Liên hệ: Mr. Nguyễn Văn Bằng

Mobile: 0982.822.840; Email: bangnv@dtech.vn

 

 

 

BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI

 

THIẾT KẾ - LẮP RÁP TỦ ĐIỆN

 

 

       
       Liên hệ:  Ms. Lê Thị Thanh
    Liên hệ:  Mr. Nguyễn Quốc Dũng

    Mobile:  0934.664.698
    Mobile:  0913.526.135

    Email:  thanhlt@dtech.vn
    Email:  dungnq@dtech.vn
           
  Liên hệ:  Ms. Hoàng Thị Hằng   Liên hệ:  Ms. Đồng Huyền Trang
      Mobile:  0931.581.569       Mobile:  0934.531.598
      Email:  hanght@dtech.vn       Email:  trangdt@dtech.vn
           
      Liên hệ:  Ms. Nguyễn Thanh Quyên      
      Mobile:  0904.592.583      
      Email:  quyennt@dtech.vn      
           
      Liên hệ:  Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh    Mobile:  0904.542.598    Email:  hanhnt@dtech.vn      
           

    Liên hệ:  Ms. Hoàng Thị Chi    Mobile:  0904.531.596    Email:  chiht@dtech.vn      

         
      Liên hệ:  Ms. Vũ Thị Cẩm Tú      
      Mobile:  0904.554.148      
      Email:  tuvc@dtech.vn      
           

  

 

BÁN HÀNG TẠI HẢI PHÒNG

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 

 

       
       Liên hệ:  Ms. Đồng Huyền Trang      
    Liên hệ:  Mr. Nguyễn Quốc Dũng

    Mobile:  0934.531.598
    Mobile:  0913.526.135

    Email:  trangdt@dtech.vn
    Email:  support@dtech.vn
           
        Liên hệ:  Mr. Nguyễn Văn Bằng
            Mobile:  0982.822.840
             Email:  support@dtech.vn
           
              
           

 

Lên đầu