Cầu đấu

Nhà sản xuất: Việt Nam / Trung Quốc

Liên hệ: Ms. Quyên - Mobile / Zalo: 0904.592.583; Email: quyennt@dtech.vn

 

Cầu đấu 3 pha, cầu đấu 4 pha, cầu đấu 5 pha, cầu đấu 6 pha, cầu đấu 8 pha, cầu đấu 10 pha, cầu đấu 12 pha

Hình ảnh: Cầu đấu 3 pha, 4 pha, 5 pha, 6 pha, 8 pha, 10 pha, 12 pha

 

Lên đầu