Cầu đấu

Nhà sản xuất: Việt Nam / Trung Quốc

Liên hệ: Ms. Thủy - Mobile / Zalo: 0934.664.698; Email: thuynt@dtech.vn

 

Cầu đấu 3 pha, cầu đấu 4 pha, cầu đấu 5 pha, cầu đấu 6 pha, cầu đấu 8 pha, cầu đấu 10 pha, cầu đấu 12 pha

Hình ảnh: Cầu đấu 3 pha, 4 pha, 5 pha, 6 pha, 8 pha, 10 pha, 12 pha

 

Lên đầu