Cáp điều khiển Cadisun

Sản phẩm Cáp điều khiển Cadisun gồm có:

 

1. Cáp điều khiển có màn chắn IEC 502

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)

+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi

+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2

+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC

+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu

+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Cáp điều khiển có màn chắn IEC 502 - Cadisun

Hình ảnh: Cáp điều khiển có màn chắn IEC 502

 

 

2. Cáp điều khiển không màn chắn IEC 227-7

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)

+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi

+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2

+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC

+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu

+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Cáp điều khiển không màn chắn IEC 227-7 - Cadisun

Hình ảnh: Cáp điều khiển không màn chắn IEC 227-7

 

 

3. Cáp điều khiển không màn chắn JIS C3401

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)

+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi

+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2

+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC

+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu

+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Cáp điều khiển không màn chắn JIS C3401 - Cadisun

Hình ảnh: Cáp điều khiển không màn chắn JIS C3401

 

Sản phẩm khác
Lên đầu