Cáp đồng nhôm bọc Cadisun

Sản phẩm Cáp đồng bọc, Cáp nhôm bọc Cadisun gồm có:

 

Cáp đồng đơn bọc CV 1x - Cadisun Cáp đồng đơn bọc CXV - Cadisun Cáp đồng 2 ruột bọc CXV 2x - Cadisun
Cáp đồng đơn bọc CV 1x Cáp đồng đơn bọc CXV Cáp đồng 2 ruột bọc CXV 2x

 

 

Cáp đồng 3 ruột bọc CXV 3x - Cadisun Cáp đồng 4 lõi CXV 3x + 1 - Cadisun Cáp đồng 5 lõi CXV 3x + 2 - Cadisun
Cáp đồng 3 ruột bọc CXV 3x Cáp đồng 4 lõi CXV 3x + 1 Cáp đồng 5 lõi CXV 3x + 2

 

 

Cáp đồng 4 ruột bọc CXV 4x - Cadisun Cáp điện kế Muller 2x - Cadisun Cáp ngầm 2 ruột DSTA 2x - Cadisun
Cáp đồng 4 ruột bọc CXV 4x Cáp điện kế Muller 2x Cáp ngầm 2 ruột DSTA 2x

 

 

Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x - Cadisun Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x + 1 - Cadisun Cáp ngầm 4 ruột DSTA 4x - Cadisun
Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x + 1 Cáp ngầm 4 ruột DSTA 4x

 

 

Cáp ngầm 5 ruột DSTA 3x + 2 - Cadisun Cáp nhôm bọc PVC AV - Cadisun Cáp nhôm đơn bọc AXV - Cadisun
Cáp ngầm 5 ruột DSTA 3x + 2 Cáp nhôm bọc PVC AV

Cáp nhôm đơn bọc AXV

 

 

Cáp nhôm 4 ruột bọc AXV 4x - Cadisun Cáp nhôm lõi thép bọc PVC AsV - Cadisun  
Cáp nhôm 4 ruột bọc AXV 4x Cáp nhôm lõi thép bọc PVC AsV

 

Sản phẩm khác
Lên đầu