Dây điện dân dụng Cadisun

Sản phẩm Dây điện dân dụng Cadisun gồm có: 

 

Dây xúp dính VCmD 2x - Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1x - Cadisun Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x - Cadisun
Dây xúp dính VCmD 2x Dây đơn mềm VCSF 1x Dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x

 

 

Dây mềm tròn 2 ruột VCTF 2x - Cadisun Dây mềm tròn 3 ruột VCTF 3x - Cadisun Dây mềm tròn 4 ruột VCTF 4x - Cadisun
Dây mềm tròn 2 ruột VCTF 2x Dây mềm tròn 3 ruột VCTF 3x Dây mềm tròn 4 ruột VCTF 4x

 

 

Dây mềm tròn 5 ruột VCTF 5x - Cadisun Dây đơn cứng VCSH 1x - Cadisun  
Dây mềm tròn 5 ruột VCTF 2x Dây đơn cứng VCSH 1x

 

Sản phẩm khác
Lên đầu