Cáp vặn xoắn Cadisun

Sản phẩm Cáp vặn xoắn Cadisun gồm có:

 

1. Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 2x

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6447 – 1998

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: Được xoắn bện đồng tâm từ sợi nhôm (hoặc đồng) tròn kỹ thuật điện và ép nén chặt

+ Số lõi: 2, 3, 4

+ Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 16 mm2 đến 150 mm2

+ Điện áp danh định: 0,6/1kV

+ Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 900C

Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 2x Cadisun

Hình ảnh: Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 2x

 

 

2. Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 3x

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6447 – 1998

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: Được xoắn bện đồng tâm từ sợi nhôm (hoặc đồng) tròn kỹ thuật điện và ép nén chặt

+ Số lõi: 2, 3, 4

+ Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 16 mm2 đến 150 mm2

+ Điện áp danh định: 0,6/1kV

+ Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 900C

Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 3x Cadisun

Hình ảnh: Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 3x

 

 

3. Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 4x

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6447 – 1998

TỔNG QUAN:

+ Ruột dẫn: Được xoắn bện đồng tâm từ sợi nhôm (hoặc đồng) tròn kỹ thuật điện và ép nén chặt

+ Số lõi: 2, 3, 4

+ Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 16 mm2 đến 150 mm2

+ Điện áp danh định: 0,6/1kV

+ Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 900C

Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 4x Cadisun

Hình ảnh: Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC 4x

 

Sản phẩm khác
Lên đầu